Projekty

Projekt Technik

Obrátili jsme se na vybrané ZŠ s exklusivní nabídkou spolupráce, která by – podle našeho názoru – mohla přinést užitek žákům ZŠ, Střední průmyslové škole strojnické a Střední odborné škole profesora Švejcara v Plzni i strojírenským firmám v Plzeňském regionu. Donedávna měla SPŠS potíže se získáváním žáků, protože všeobecně měly děti malý zájem o studium technických oborů. Je to celkem pochopitelné, protože je to studium poměrně náročné. Nyní se však situace mění, protože mnozí rodiče si všimli, že je po technicky vzdělaných lidech poptávka ve všech možných odvětvích. Strojařů je zapotřebí nejen ve strojírenských provozech, ale i ve stavebnictví, chemickém průmyslu, ve zdravotnictví…- není třeba vyjmenovávat úplně všechno, je to všeobecně známo. A všechna tato odvětví už začínají pociťovat nedostatek příslušných odborníků. A v souvislosti se současnou nezaměstnaností mnoha lidem dochází, že je studium strojařiny opět výhodné. Strojaři pořád nalézají zaměstnání snáze než třeba absolventi netechnických škol. Přesto je zájem o studium strojírenství, v kontrastu s potřebami firem v Plzeňském kraji, nedostatečný. A tak jsme se rozhodli najít ve spolupráci se SPŠS určité řešení. Podařilo se nám společně navázat spolupráci se strojírenskými firmami Plzeňského kraje, které také mají zájem na rozvoji strojírenského vzdělávání a nabízejí nám i materiální pomoc.

Více na samostatné stránce