O nás

Historie firmy Student future s.r.o. byla po dlouhou dobu úzce spojena s firmou E-studuj s.r.o. Ostrava. Kořeny firmy Student future s.r.o. se odvíjejí k pobočce této firmy v Rokycanech, která měla v gesci rozvoj aktivit firmy v oblasti elearnigových aplikací a e-studia v Čechách. Aktivity pobočky v Rokycanech se ale od původních služeb v poradenství v oblasti elearningových aplikací a e-studia stále více rozšiřovali i do dalších oblastí, zejména k zajišťování a nabídce vzdělávacích aktivit různého směru a zaměření. Tím rostla stále větší (personální i organizační) nezávislost rokycanské pobočky, což nakonec vyústilo v její úplné osamostatnění a vznik zcela samostatné vzdělávací agentury Student future s.r.o., která se dnes zaměřuje na rozvoj nabídky vzdělávacích a poradenských služeb v různorodých oblastech lidské činnosti. K hlavním regionům působnosti vzdělávací agentury Student future s.r.o. patří Plzeňský kraj, Středočeský kraj a hlavní město Praha. V případě potřeby a poptávky je však schopná vzdělávací aktivity realizovat i mimo tyto prioritní regiony.

Hlavními oblastmi působnosti vzdělávací agentury Student future s.r.o. je další vzdělávání (vzdělávání dospělých) - primárně profesní vzdělávání (tzv. „hard skills“ – zejména v oblasti strojírenství a strojírenském průmyslu), dále pak vzdělávání dospělých v široké škále měkkých dovedností a realizace kurzů a školení zaměřených na vzdělávání dospělých v oblastech informačních technologií, řízení, či ekonomicko-sociální problematice. Neméně důležitou součástí aktivit vzdělávací agentury Student future s.r.o. je školní vzdělávání (od základní školy až po vyšší odborné a vysoké školy), v rámci něhož agentura Student future nabízí v oblasti Rokycanska a Plzeňska realizaci intenzivních přípravných kurzů na maturitu, na přijímací zkoušky na VŠ nebo tematicky zaměřené kroužky a individuální nebo skupinové doučování od základního školství až po úroveň vysoké školy).

Důležitou aktivitou vzdělávací agentury Student future s.r.o. je také realizace projektů v oblasti vzdělávání. V současné době vzdělávací agentura Student future s.r.o. realizuje společně s SPŠ strojnickou a SOŠ prof. Švejcara Plzeň projekt TECHNIK, jež je zaměřen na žáky a rodiče žáků základních škol v regionu, a jehož cílem je propagace techniky, technického vzdělávání a snaha změnit vnímání žáků a postojů rodičů k technickému vzdělávání ve strojírenských oborech. Projekt je financován ze soukromých zdrojů (firem působících ve strojírenství v Plzeňském kraji). Projekt později počítá se zapojením i Západočeské univerzity v Plzni (Fakulty strojní a některých jejích kateder).

Mezi naše partnery, pro které jsme realizovali vzdělávací akce nebo jsme s nimi navázali užší spolupráci mj. patří: