Profesní vzdělávání

V této části najdete informace o kurzech určených pro rozšíření profesních znalostí, zvýšení kvalifikace, nebo též zájmové kurzy pro lidi každého věku. Kurzy jsou řazeny do několika podskupin, které najdete v levém menu pod právě vybranou volbou.