Partneři

Dovolte nám, abychom Vám představili naše současné partnery, se kterými jsme v roce 2013 navázali spolupráci, nebo jsme pro ně zajišťovali či připravujeme realizaci vzdělávacích aktivit. Z nejdůležitějších subjektů můžeme zmínit následující subjekty.

Společně se SPŠ strojnickou a SOŠ prof. Švejcara rozvíjíme úspěšně projekt Technik, zaměřený na ZŠ a propagaci technického vzdělávání v regionu Plzeňského kraje.

Pro ČEZ a.s. jsme realizovali v tomto roce několik propagačních aktivit v oblasti propagace energetiky a technického vzdělávání. S poslední doby můžeme zmínit organizaci „Dne s jadernou energetikou“, kterého se zúčastnila předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.
Leták z pořádané akce Den s jadernou energetikou
Také si můžete prohlédnout fotky v naší fotogalerii.

Pro společnost Daikin realizujeme společně se společností UNO Praha s.r.o. řadu vzdělávacích kurzů pro zaměstnance firmy v oblasti svařování a materiálů.

Se společností DAMACO Group s.r.o. spolupracujeme v oblasti lektorských služeb a vzdělávání speciálních skupin obyvatelstva (mladí lidé do 29 let, lidé 50+) v zájmu zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce v Plzeňském regionu.

Společně s Jazykovou školou Eufrat s.r.o. nabízíme jazykové kurzy, společně plánujeme zahájení odborně-jazykové spolupráce.

Pro zaměstnance TV Plzeňská1 připravujeme soubor školení zaměstnanců v oblasti soft skills a obchodních a prodejních dovedností.

S firmou Wuppermann dlouhodobě spolupracujeme a zajišťujeme pro jejich zaměstnance individuální i skupinová školení.