<< Zpět na seznam kurzů

Základy sociálních věd

tenzivní přípravný kurzy Student Future Základy společenských věd je určen primárně pro studenty, kteří se rozhodli z tohoto předmětu maturovat a chtějí se perfektně připravit, aby měli jistotu, že u maturity uspějí. Zároveň je ale určen i pro studenty, kteří se připravují na přijímací zkoušky z humanitních oborů a ještě nejsou plně rozhodnuti, který obor konkrétně si zvolí – váhají např. mezi psychologií a sociologií, politologií a mezinárodními vztahy apod. Intenzivní přípravný kurzy Student Future Základy společenských věd poskytne studentům základní znalosti ze všech oblastí společenských věd. Kurz je rozdělen do sedmi bloků – politologie, mezinárodních vztahů, právo, sociologie, ekonomie, psychologie, a filosofie a náboženství. Každý obor je nejprve představen, se studenty je zmapován jeho vývoj (což bývá na středních školách často opomíjeno, naopak u přijímacích zkoušek je na vývoj oboru kladen důraz), vysvětleny základní pojmy a disciplíny. Dále je čas v kurzu věnován významným osobnostem oboru a základním teoriím jednotlivých oborů.

Obsah kurzu :

 • FILOSOFIE A NÁBOŽENSTVÍ
  1. Vymezení základních pojmů, antická filosofie
  2. Středověká filosofie a filosofie novověku
  3. Moderní filosofie a přehled českého filosofického myšlení
  4. Náboženství
 • PRÁVO
  5. Základy vymezení pojmů, dějiny práva
  6. Právní řád ČR, typy práva
 • SOCIOLOGIE
  7. Základní pojmy, významní představitelé a teorie
  8. Společnost
  9. Socializace
 • PSYCHOLOGIE
  10. Vymezení základních pojmů
  11. Osobnost, paměť
  12. Poruchy a nemoci, reakce na zátěžové situace
 • EKONOMIE
  13. Ekonomie a ekonomika, makroekonomická stabilita hospodářství
  14. Základy teorie peněz a měnové politiky, významní ekonomové a ekonomické teorie
 • POLITOLOGIE
  15. Vymezení základních pojmů
  16. Stát, demokracie
  17. Politické ideologie, politické doktríny, politické strany, volby a volební systémy
 • MEZINÁRODNÍ VZTAHY
  18. Mezinárodní vztahy jako vědní disciplína, teorie mezinárodních vztahů
  19. Mezinárodní aktéři a organizace
  20. Globální svět – konflikty, řešení konfliktů, bezpečnost, problémy

Cena kurzu : 4890 Kč
Délka kurzu : 60 hodin
Místo kurzu : Plzeň (alt. Rokycany)
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :