<< Zpět na seznam kurzů

Ekonomie a managment

Intenzivní přípravný kurz EKONOMIE A MANAGEMENT je tvořen z dvaceti tematických bloků, přičemž každý blok zabírá 3 hodiny výuky. Každý blok je věnován specifické oblasti Ekonomie a managementu a dostatek prostoru je vyčleněn i souvisejícím oborům. Kurz není zaměřen jen na teorii (např. základní ekonomické pojmy, vztahy podniku aj.), ale i praxi (účetnictví, marketing), absolventi tak získají nejen potřebné znalosti k maturitní či přijímací zkoušce, ale také dovednosti, které budou moci dále uplatnit, nejen při studiu, ale i v rámci vlastního podnikání. Během kurzu si budou moci účastníci vyzkoušet přijímací testy nanečisto a dále si osvojit potřebné základy nutné pro úspěšně a bezproblémové studium společensko-vědního oboru na VŠ (práce se zdroji, zásady citování, odkazování, psaní seminární práce a její zásady atd. – viz níže obsah kurzu). Díky intenzivnímu přípravnému kurzu Student Future EKONOMIE A MANAGEMENT bude každý student dokonale připravený na přijímací řízení a studium ekonomie a managementu na VŠ. Studium začnete navíc s velkým náskokem před ostatními…

Obsah kurzu :

1. Ekonomie
2. Trh
3. Národní hospodářství
4. Výrobní faktory
5. Podnikání
6. Obchodní společnosti
7. Podnik
8. Dlouhodobý a oběžný majetek
9. Ekonomické zásady
10. Marketing
11. Managment
12. Efektivní komunikace
13. Účetnictví
14. Vztahy podniku k okolí
15. Mezinárodní vztahy
16. Stát
17. Sociální politika
18. Peníze
19. Právo
20. Ekonomické modely

Cena kurzu : 5290 Kč
Délka kurzu : 60 hodin
Místo kurzu : Plzeň
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :