<< Zpět na seznam kurzů

Biologie

Anotace je v přípravě

Obsah kurzu :

 • BIOLOGIE PROKARYOT, ROSTLIN A HUB
  1. Prokaryota
  2. Jaderní (eukaryota)
  3. Systém rostlinné říše
  4. Ekologie rostlin a hub
 • BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ
  5. Charakteristika živočišné buňky, prvoci
  6. Mnohobuněční
  7. Historický vývoj živočišné říše
 • BIOLOGIE ČLOVĚKA
  8. Původ a vývoj člověka
  9. Orgánové soustavy
  10. Soustavy přeměny látkové
  11. Soustavy regulační
  12. Soustavy rozmnožovací
  13. Individuální vývoj člověka
  14. Úvod do studia obecné genetiky
  15. Přehled vitamínů

Cena kurzu : 5290 Kč
Délka kurzu : 66 hodin
Místo kurzu : Plzeň
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :