<< Zpět na seznam kurzů

Medicína

Systematická a cílená příprava na přijímací zkoušky na Lékařské fakulty. Množství materiálů, tipy a triky k přijímacím zkouškám. Prohloubení vědomostí z oblasti chemie, biologie a fyziky se zaměřením na medicínu. Obeznámení s průběhem přijímacích zkoušek na LF UK.

Obsah kurzu :

1. Chemie se zaměřením na modelové otázky vydávané LF UK
2. Biologie se zaměřením na modelové otázky vydávané LF UK
3. Fyzika se zaměřením na modelové otázky vydávané LF UK
4. Seznámení se základními anatomickými pojmy a úvod do anatomie člověka
5. Základy latinské terminologie
6. Možnost seznámení s modelovými otázkami k přijímacím zkouškám na:
Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze

Cena kurzu : 5490 Kč
Délka kurzu : 66 hodin
Místo kurzu : Plzeň
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :