<< Zpět na seznam kurzů

Právo

Intenzivní přípravný kurz PRÁVO je tvořen z dvaceti tematických bloků, přičemž každý blok zabírá 3 hodiny výuky. Každý blok je věnován specifické oblasti práva a dostatek prostoru je vyčleněn též logice a jejímu procvičování, což ocení především uchazeči připravující se na přijímací zkoušky na VŠ. Kurz se hodí ale i jako příprava na maturitní zkoušku. Maturantům, kteří naopak právo na střední neměli, umožní získat ucelené znalosti a neztratit náskok před konkurencí. Kurz není zaměřen jen na teorii (např. teorie práva, historie práva), ale z velké části se dotýká praxe (rodinné právo, pracovní právo, živnostenské právo aj.), absolventi tak budou vybaveni cennými znalostmi, které uplatní i v běžném životě. Během kurzu si budou moci účastníci vyzkoušet přijímací testy nanečisto a dále si osvojit potřebné základy nutné pro úspěšně a bezproblémové studium společensko-vědního oboru na VŠ (práce se zdroji, zásady citování, odkazování, psaní seminární práce a její zásady atd. – viz níže obsah kurzu). Díky intenzivnímu přípravnému kurzu Student Future PRÁVO bude každý student dokonale připravený na přijímací řízení a studium práva na VŠ. Studium začnete navíc s velkým náskokem před ostatními…

Obsah kurzu :

1. Teorie práva
2. Historie práva
3. Státověda
4. Ústavní právo
5. Ústavní právo Evropské unie
6. Občanské právo
7. Rodinné právo
8. Vlastnické právo
9. Závazkové právo
10. Autorské právo
11. Pracovní právo
12. Obchodní právo, Insolvenční právo
13. Živnostenské právo
14. Právo životního prostředí
15. Trestní právo
16. Procesní právo
17. Správní právo
18. Finanční právo, Daňové právo
19. Logika
20. Logika - procvičování

Cena kurzu : 4890 Kč
Délka kurzu : 60 hodin
Místo kurzu : Plzeň
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :