<< Zpět na seznam kurzů

Čtení a kreslení technické dokumentace

Školení softwarového balíku AutoCAD je určeno pro začínající uživatele se základní znalostí práce na PC. Zaměřuje se na tvorbu výkresů ve 2D, tisk a základní nastavení AutoCAD.

Školení bude dále zaměřeno na použití Autodesk Inventor. Inventor řeší problémy spojené s prací ve velkých sestavách. V rámci tohoto školení se postupně naučíte jak začít a řídit velké projekty, jak zjednodušovat stávající sestavy a řešit jejich náhrady. Vše s vazbou na kusovník a výkresovou dokumentaci. Rovněž poznáte pokročilé funkce Inventoru zaměřené na tuto problematiku.

Obsah kurzu :

1) AutoCAD/LT

 1. Kreslení
  • kreslení základních objektů
  • možnosti zadání bodů
  • používání a nastavení kreslících režimů
 2. Úpravy
  • příkazy k úpravě objektů
  • změna vlastností objektů
  • kopírování vlastností
  • úprava křivek, spline a multičar
  • práce s uzly
 3. Pohled
  • nastavení pohledů
  • regenerace výkresu
 4. Hladiny
  • nastavení typu čar, barvy a tloušťky
  • vytváření nových hladin
  • přepínání mezi hladinami
  • přemisťování objektů mezi hladinami
  • vypnutá, zmrazená, zamknutá a netisková hladina
 5. Text a tabulky
  • nastavení stylů textu
  • řádkový text
  • odstavcový text
  • tabulky
 6. Kótování
  • nastavení kótovacích stylů
  • kótování délek, oblouků, úhlů
  • odkazy
  • úprava kót - změna textu kóty
 7. Šrafování
  • způsoby zadání šrafy
  • převzetí vlastností šrafy
  • nastavení šraf
  • asociativní šrafy
 8. Bloky
  • vytváření a ukládání bloků
  • vkládání a načítaní bloků ze souborů
  • úpravy bloků
 9. Dotazy
  • měření vzdáleností, ploch atd.
  • vlastnosti objektu
 10. Vkládání objektů
  • vkládání obrázků
  • práce s obrázky
  • pořadí zobrazení
 11. AutoCAD DesignCenter
  • zobrazení obsahu výkresu
  • přidání obsahu výkresu
 12. Práce s více soubory najednou
  • přechod mezi otevřenými soubory
  • kopírování mezi soubory
 13. Tisk
  • nastavení tisku
  • vykreslovací styly
  • tisk z modelového prostoru
  • tisk z rozvržení
 14. Výkresové šablony
  • předdefinované šablony
  • vytvoření vlastní šablony
  • použití šablony
 15. Nastavení prostředí AutoCAD
  • automatické zálohování
  • nastavení tlačítek myši, kurzoru, jednotek, barvy pozadí atd.
  • úprava panelů nástrojů
  • čištění a restaurování výkresu
 16. Atributy
  • vytvoření bloku s atributy
  • vložení bloku atributy
  • úprava atributů
  • extrahování atributů

Autodesk Inventor 2014 - velké sestavy

 1. Úvod do problematiky
  • Shrnutí možných problémů
  • Prezentace možných řešení
 2. Návrh struktury velkých sestav
  • Řídící součástí a náčrty XLS tabulky
  • Koncepční návrh R2011
  • Další metodiky
  • Promítnutí do kusovníků a výkresů
 3. Zjednodušování stávajících sestav
  • Využití reprezentací (zobrazení, úroveň detailů, ..)
  • Tvorby náhradních součástí a sestav
  • modul ShrinkWrap R2011
  • Kombinace s reprezentacemi
  • Promítnutí do kusovníků a výkresů
 4. Obecná pravidla při práci ve velkých sestavách
  • Vazby, využití počátku a další.

Cena kurzu : Cena kurzu bude upřesněna, rádi Vás informujeme, pokud nás kontaktujete přes formulář
Délka kurzu : 10 dní
Místo kurzu : --
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :