<< Zpět na seznam kurzů

Evropská studia

Intenzivní přípravný kurz EVROPSKÁ STUDIA je tvořen z dvaceti tématických bloků, přičemž každý blok zaobírá 3 hodiny výuky. Kurz je tvořen několika ucelenými bloky, z nichž každý je věnován trochu odlišné oblasti evropských studií – všeobecný historicko-politický základ poskytuje první blok, který utváří potřebný kontext pro studium dalších tematických bloků věnovaných postupně Evropské kultuře a myšlení, Obyvatelstvu Evropy, Nadnárodním regionům Evropy a otázce Evropské integrace. Volba témat jednotlivých bloků se odvíjela od zkušeností s obvyklými požadavky na studenty během přijímacího řízení na VŠ ke studiu Evropských studií, Evropských kulturních studií či podobných oborů, které mají provázanost s Evropou jako politicky, sociálně, historicky a kulturně svébytným regionem. Samotný kurz neobsahuje pouze přednášky, ale během kurzu budou mít studenti možnost si vyzkoušet hned několik přijímacích testů nanečisto, dále si osvojí potřebné základy nutné pro úspěšně a bezproblémové studium společensko-vědního oboru na VŠ (práce se zdroji, zásady citování, odkazování, psaní seminární práce a její zásady atd. – viz níže obsah kurzu) Během celého kurzu budou jednotlivé testy bodovány a celý kurzu bude probíhat v zábavném režimu „liga“. Tato soutěž nemá poražených, vítěz naopak obdrží odměnu. Díky intenzivnímu přípravnému kurzu Student Future EVROPSKÁ STUDIA bude každý student dokonale připravený na přijímací řízení a studium na VŠ. Studium začnete navíc s velkým náskokem před ostatními…

Obsah kurzu :

 • HISTORICKO-POLITICKÝ ZÁKLAD
  1.Dějiny světové politiky I. (starověk-Třicetiletá válka)
  2. Dějiny světové politiky II. (Třicetiletá válka – První světová válka)
  3. Dějiny světové politiky III. (Evropa mezi válkami a vývoj krátce po roce 1945)
  4. Dějiny světové politiky IV. (vývoj světové politiky během Studené války až po rozpad bipolárního konfliktu)
  5. Dějiny světové politiky V. (vývoj světové politiky po roce 1990 až po současnost)
 • EVROPSKÁ KULTURA a MYŠLENÍ
  6. Evropské myšlení a filosofie
  7. Evropská kultura a umění
  8. Evropská architektura
  9. Evropská literatura
 • OBYVATELSTVO EVROPY
  10. Fyzická mapa Evropy
  11. Jazyky Evropy
  12. Evropa a náboženství
  13. Etnická mapa Evropy
  14. Regionalizace Evropy
 • NADNÁRODNÍ REGIONY
  15. Severní a Východní Evropa
  16. Balkán a Střední Evropa
  17. Západní a Jižní Evropa
 • EVROPSKÁ INTEGRACE
  18. Prehistorie myšlení o sjednocené Evropě
  19. Integrační proces po konci Studené války
  20. Integrační uskupení v Evropě

Cena kurzu : 4890 Kč
Délka kurzu : 60 hodin
Místo kurzu : Plzeň (alt. Rokycany)
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :