<< Zpět na seznam kurzů

Politologie

Intenzivní přípravný kurz POLITOLOGIE je tvořen z dvaceti tématických bloků, přičemž každý blok zabírá 3 hodiny výuky. Každý blok je věnován specifické oblasti v rámci širokého společensko-vědního profilu, který politologie zaobírá (pol. historie, pol. filozofie, pol. teorie, pol. geografie, pol. aktéři, mezinárodní politika). Volba témat jednotlivých bloků se odvíjela od zkušeností s obvyklými požadavky na studenty během přijímacího řízení ke studiu politologie na českých VŠ a potřebám studenta během prvního roku studia politologie na VŠ. Kurz proto neobsahuje pouze přednášky, ale během kurzu budou mít studenti možnost si vyzkoušet hned několik přijímacích testů nanečisto, dále si osvojí potřebné základy nutné pro úspěšně a bezproblémové studium společensko-vědního oboru na VŠ (práce se zdroji, zásady citování, odkazování, psaní seminární práce a její zásady atd. – viz níže obsah kurzu). Během celého kurzu budou jednotlivé testy bodovány a celý kurzu bude probíhat v zábavném režimu „liga“. Tato soutěž nemá poražených, vítěz naopak obdrží odměnu. Díky intenzivnímu přípravnému kurzu Student Future POLITOLOGIE bude každý student dokonale připravený na přijímací řízení a studium politologie na VŠ. Studium začnete navíc s velkým náskokem před ostatními…

Obsah kurzu :

1. Dějiny světové politiky I. (starověk-Třicetiletá válka)
2. Dějiny světové politiky II. (Třicetiletá válka – První světová válka)
3. Dějiny světové politiky III. (Evropa mezi válkami a vývoj krátce po roce 1945)
4. Dějiny světové politiky IV. (vývoj světové politiky během Studené války až po rozpad bipolárního konfliktu)
5. Dějiny světové politiky V. (vývoj světové politiky po roce 1990 až po současnost)
6. Geopolitika a geopolitické teorie
7. Politické ideologie
8. Politická geografie a geopolitika
9. Politická teorie I.
10. Politická teorie II.
11. Český politický systém - historie do roku 1989
12. Český politický systém – po roce 1993
13. Politické a stranické systémy I. - USA
14. Politické a stranické systémy II. - Střední Evropa
15. Politické a stranické systémy Evropy III. - Ostatní
16. Česká politika I. (19. století a První republika)
17. Česká politika II. (poválečné období do roku 1989)
18. Česká politika III. (polistopadové období)
19. Evropská integrace a instituce EU
20. Základní mezinárodní instituce a integrační uskupení

Cena kurzu : 4890 Kč
Délka kurzu : 60 hodin
Místo kurzu : Plzeň
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :