<< Zpět na seznam kurzů

Dějepis

Intenzivní přípravný kurz Dějepis je určen pro studenty, které čeká státní maturitní zkouška z dějepisu, či budou skládat přijímací zkoušky z oboru, který nějak s dějepisem souvisí. Přípravný kurz je koncipován tak, aby studenta přehledně a chronologicky seznámil s významnými událostmi jak světových tak českých dějin a to od pravěku až do současnosti. Ačkoli dějepis by se mnohým studentům mohl jevit jako jakýsi „únikový“ předmět k maturitě, jehož složení bude hračkou, není tomu tak. Kromě velkého množství dat, které dějepis pochopitelně obsahuje, je totiž zapotřebí získat celkový přehled o tom, jak se dějiny vyvíjely a zejména pochopit kontext všech událostí. Jen data jednoduše nestačí. Je skutečně zapotřebí rozumět tomu, proč se věci děly tak, jak se děly a proč zrovna v době, kdy se děly. Dá se říci, že toto porozumění okolnostem je mnohem důležitější než pouhá data, která si v dnešní době může kdokoli snadno najít na internetu či přečíst v knihovně. Zároveň to ovšem znamená, že pokud jednou tyto okolnosti a souvislosti mezi událostmi pochopíte, bude pro Vás mnohem snazší odpovídat na jakékoli otázky, neboť se Vám najednou vše bude zdát naprosto logické a smysluplné. Intenzivní přípravný kurz Dějepis Student Future je zaměřen právě tímto směrem – chce své studenty naučit chápat dějiny a rozumět jim, nejde nám o to, abychom Vás zahltili spoustou dat a informací (ačkoli se jim pochopitelně úplně nevyhneme), ale o to, abyste byli schopni porozumět danému historickému období a mohli tyto poznatky pak zobecňovat, jak se Vám bude hodit.

Je nutné poznamenat, že velmi dobrá znalost dějepisu je podmínkou i pro studium oborů VŠ, které by zdánlivě s dějepisem nemusely souviset. Je takřka nemožné studovat mezinárodní vztahy a neznat dějepisné souvislosti. Stejné je to u politologie, psychologie, filosofie a mnoha dalších oborů. Právě špatná znalost dějepisu, jehož perfektní zvládnutost lektoři na VŠ automaticky předpokládají, mnohdy vede k zásadním problémům. Student je nucen narychlo se pokusit doučit dějepisné znalosti sám, což se mu, s ohledem na množství jiného učiva, jen těžko povede.

Chtěli byste znát jméno jediné ženy, která kdy byla faraonem? Kdy a proč se v Evropě začalo rychle šířit křesťanství? Jak dlouho trvala Stoletá válka? Co byla a o co šlo ve válce růží? Co je to neolitická revoluce? Komu se přezdívalo král kaše? Co to jsou hvězdné války? Kde ležela slavná Trója? Proč se Anglie s Francií nemají rády? Pak studujte intenzivní přípravný kurz Dějepis a získejte přehled o tom, co se kdy, kde dělo a proč a i události ze současnosti Vám budou dávat větší smysl!

Obsah kurzu :

 1. Pravěk
 2. Starověk I. – první státní útvary
 3. Starověk II. – Egypt, Čína
 4. Starověk III. – Řecko a Řím
 5. Raný středověk
 6. Vrcholný a pozdní středověk
 7. Kacířská hnutí, reformace, Svatá říše římská 12. – 15. století
 8. Humanismus a renesance, zámořské objevy
 9. Anglie – Tudorovci, Francie – absolutismus, Baroko, Třicetiletá válka
 10. České dějiny I. - české knížectví a království (10. stol. - 1306)
 11. České dějiny II. – doba lucemburská, doba husitská
 12. České dějiny III. – Habsburská monarchie
 13. Novověk – krize absolutismu, revoluce, Osvícenství
 14. Napoleonské války, Vídeňský kongres, revoluce v 1. pol. 19. stol, revoluční rok 1848
 15. Vznik národních států a kolonialismus, mezinárodní krize a konflikty 19. století – vznik trojspolku a trojdohody
 16. 1. světová válka, meziválečné období, 2. světová válka
 17. České dějiny IV. – 1815 - 1945
 18. České dějiny V. – 1945 - současnost
 19. Studená válka, rozpad SSSR a Jugoslávie, dekolonizace
 20. Současný svět, současné konflikty, pomocné vědy historické

Cena kurzu : 4890 Kč
Délka kurzu : 60 hodin
Místo kurzu : Plzeň
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :