<< Zpět na seznam kurzů

Český jazyk - literatura

Intenzivní přípravný kurz „Český jazyk – literatura“ je složen z 22 tříhodinových bloků. Každý blok je rozdělen na dvě hodiny přednášky, kdy je probírána teorie, vyučující studenty seznamuje s obsahem daného tématu a upozorňuje je na problémy a chyby, které studenti dělají v dané problematice nejčastěji. Následující hodina je pak vedena jako praktický seminář. Vyučující během semináře společně se studenty rozebírá texty vztahující se k probíranému tématu, přednostně jsou rozebírány texty a čtenářské zážitky z knih, které si studenti vybrali z české i světové literatury k maturitní zkoušce. Studenti si tak během kurzu osvojí nejen potřebné teoretické znalosti z literatury, ale rovněž se připraví na ústní část státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Kurz je určen studentům všech typů středních škol pro důkladnou přípravu na maturitní zkoušku, případně na přijímací zkoušky na VŠ.

Obsah kurzu :

 1. Antická literatura
 2. Středověká evropská literatura
 3. Česky psaná literatura
 4. Humanismus a renesance
 5. Baroko
 6. Klasicismus a osvícenství, preromantismus
 7. Romantismus
 8. Národní obrození
 9. Český romantismus
 10. Česká literatura 2. polovina 19. století
 11. Kritický realismus
 12. Realismus v české literatuře
 13. Světová literatura přelomu 19. a 20. století
 14. Světová meziválečná literatura
 15. Česká meziválečná poezie
 16. Česká meziválečná próza
 17. České meziválečné drama
 18. Světová literatura 2. poloviny 20. století
 19. Světová literatura 2. poloviny 20. století
 20. Česká poezie po roce 1945
 21. České drama po roce 1945
 22. Česká próza po roce 1945

Poznámka:

Vyučující se studenty individuálně sestaví seznam literárních titulů (20/30), které jsou si studenti povinni připravit ke státní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury. Během kurzu se na každý vybraný titul zaměří teoretický výklad i podrobný rozbor textu a čtenářských zážitků, aby studenti byli připraveni k ústní části zkoušky.

Cena kurzu : 5490 Kč
Délka kurzu : 66 hodin
Místo kurzu : Plzeň
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :