<< Zpět na seznam kurzů

Biologie

Obsah kurzu :

I. BIOLOGIE PROKARYOT, ROSTLIN A HUB

 1. Prokaryota
 2. Jaderní (eukaryota)
 3. Systém rostlinné říše
 4. Ekologie rostlin a hub

II. BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ

 1. Charakteristika živočišné buňky, prvoci
 2. Mnohobuněční
 3. Historický vývoj živočišné říše

III. BIOLOGIE ČLOVĚKA

 1. Původ a vývoj člověka
 2. Orgánové soustavy
 3. Soustavy přeměny látkové
 4. Soustavy regulační
 5. Soustavy rozmnožovací
 6. Individuální vývoj člověka
 7. Úvod do studia obecné genetiky
 8. Přehled vitamínů

Cena kurzu : 5290 Kč
Délka kurzu : 66 hodin
Místo kurzu : Plzeň
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :