<< Zpět na seznam kurzů

Angličtina

Intenzivní přípravný kurz ANGLIČTINA-PRAKTICKÝ JAZYK je zaměřen nejen na úspěšné složení písemné i ústní části státní maturity z anglického jazyka, ale i na komplexní jazykovou průpravu studentů do budoucnosti. Zatímco většina soukromých lektorů a přípravných kurzů se zaměřuje především na rozšíření slovní zásoby, vyučování reálií anglicky mluvících zemí a prohloubení znalostí gramatiky, konverzační schopnosti jsou často zanedbávány, nebo dokonce i opomíjeny. V našem kurzu si klademe za úkol studenty nejen vybavit potřebnou slovní zásobou a znalostí gramatiky, ale rovněž u něj rozvinout potřebné dovednosti poslechu, čtení s porozuměním a především ovládnutí aktivní znalosti jazyka – tedy schopnosti vyjadřovat se. Během kurzu lektor studenty seznámí s širokou škálou všeobecných témat, čímž prohloubí u studentů slovní zásobu, která bude mít své využití nejen u zkoušek, ale i v běžné komunikaci nebo profesním životě. Zároveň budou studenti absolvovat různá cvičení zaměřená na zdokonalení znalostí gramatiky a vylepšení pasivní i aktivní komunikace.

Tento kurz bude využívat učebnici Face to Face Intermediate (studentům bude k dispozici), jejíž cvičení typově nejlépe odpovídají testu v písemné části maturity. Kromě toho bude každý tématický celek zakončen hodinou věnovanou čistě konverzaci, při které se lektor zaměří individuálně na zdokonalování vyjadřovacích schopností jednotlivých studentů. Máte mezery v gramatice a neorientujete se v široké škále gramatických časů angličtiny? Potřebujete rychle a účinně rozšířit slovní zásobu? Dělá vám problémy plynulá mluva nebo se dokonce stydíte mluvit ze strachu, že uděláte chybu? Nebo potřebujete jen „vyžehlit“ svůj ústní projev a doplnit sem tam nějakou mezeru? Ať tak či tak, tento kurz je právě pro vás!

Obsah kurzu :

Lower level

 1. Itroductory lesson
 2. How do you feel
 3. We havent got time
 4. Tourist trade
 5. Born to be wild
 6. Home thruts
 7. Decision and choices
 8. Test: lower level final exam

Advanced level

 1. Technology
 2. One world
 3. Look after yourself
 4. Happy ever after?
 5. All part of the job
 6. Real or imaginary
 7. Test: advanced level final exam

Cena kurzu : Cena kurzu bude upřesněna, rádi Vás informujeme, pokud nás kontaktujete přes formulář
Délka kurzu : 60 hodin
Místo kurzu : Plzeň
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :