<< Zpět na seznam kurzů

Fyzika

Intenzivní přípravný kurz Fyziky je složen ze dvou integrálních a na sebe navazujících částí. První část kurzu je věnována základním problémům klasické fyziky. Druhý je pak věnován problémům moderní fyziky. Výuka je rozdělena do 22 tříhodinových bloků, přičemž každý blok je rozdělen na přednášky, věnované teorii, a praktického semináře, který je věnován praktickým problémům (simulace, výpočty). Kurz je určen žákům všech typů středních škol pro důkladnou přípravu na maturitní zkoušku a na přijímací zkoušky na VŠ.

Obsah kurzu :

Klasická fyzika

 1. Kynematika a dynamika pohybu (hmotného bodu a těles) I. a II.
 2. Vybrané kapitoly z termodynamiky a molekulové fyziky I. a II.
 3. Gravitační a elektrostatické pole I. a II.
 4. Magnetické pole
 5. Obvody střídavého proudu
 6. Elektromagnetické kmitání a vlnění
 7. Optika

Moderní fyzika

 1. Optika
 2. Základy kvantové mechaniky
 3. Důsledky STR v dynamice a jejich použití ve fyzice mikrosvěta
 4. Základy mikrofyziky
 5. Základy astrofyziky a astronomie

Cena kurzu : 5490 Kč
Délka kurzu : 66 hodin
Místo kurzu : Plzeň
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :