<< Zpět na seznam kurzů

Kurzy v oblasti poradenské psychologie

Obsah kurzu :

Poradenská psychologie je velmi široký pojem, proto doporučuji kurz nastavit podle Vašich aktuálních požadavků a potřeb, tak aby poznatky z kurzu byly, co možná nejvíce použitelné v pro praxi účastníků. Kurzy by byly opět sestaveny z části teoretické a z části praktických nácviků. Nabízíme např. kurzy:

Terapie :

Seznámení s druhy a obsahy jednotlivých terapeutických směrů; aplikace vybrané terapie; praktický nácvik postupů.

Relaxační techniky :

Teorie i praktické ukázky autogenního tréninku, progresivní relaxace, techniky na odreagování stresu, focusingu jako možnosti psychohygieny, práce s dechem, pohybem.

Komunikační a rétorické techniky :

Zdokonalování komunikačních dovedností a umění asertivního jednání. Prakticky budeme nacvičovat zvládání přijímání kritiky i kritizování druhého, rozeznávání manipulací a obranu před nimi, otevírání a udržování rozhovoru, prosazování požadavků aj. Důraz bude kladen také na mimoslovní komunikaci a uvědomování si jejího významu. A další.

Cena kurzu : Cena kurzu bude upřesněna, rádi Vás informujeme, pokud nás kontaktujete přes formulář
Délka kurzu : --
Místo kurzu : --
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :