<< Zpět na seznam kurzů

Náročné životní situace a techniky jejich zvládání

Hlavním cílem kurzu je seznámení se s postupem zvládání prudkých emocí a destruktivních forem hněvu a zlosti v náročných životních situacích. Mezi témata vztahující se k náročným pracovním a životním situacím, která budou v kurzu prezentována a řešena na praktických příkladech mimo jiné patří: krizové situace a hněv a zlost jako sekundární reakce; situace jedince v potížích; emoce a způsoby jejich vyjádření; falešné obranné mechanismy; destruktivní formy vyústění hněvu a zlosti; techniky zvládání hněvu a zlosti v pracovní i osobní a partnerské sféře; projevy neúcty; neuspokojení potřeb; útoky na osobní přesvědčení atd.

Obsah kurzu :

Cena kurzu : Cena kurzu bude upřesněna, rádi Vás informujeme, pokud nás kontaktujete přes formulář
Délka kurzu : --
Místo kurzu : --
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :