<< Zpět na seznam kurzů

Efektivní komunikace

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základy a specifiky efektivní komunikace a to v rovině verbální i neverbální. Účastníci získají povědomí o možnostech využívání komunikace a komunikačních technik. Dále si osvojí komunikační prvky, které lze následně uplatňovat v profesním i soukromém životě. Probíranými tématy budou např. následující: celkový projev a řečnický takt; aktivní naslouchání; schopnost omluvy; akceptace kritiky a asertivita; motivování; zvládání námitek; překonávání komunikačních bariér; mimika; gestikulace; metakomunikace; pravidla očního kontaktu; držení těla a jeho pohyby.

Obsah kurzu :

Cena kurzu : Cena kurzu bude upřesněna, rádi Vás informujeme, pokud nás kontaktujete přes formulář
Délka kurzu : --
Místo kurzu : --
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :