<< Zpět na seznam kurzů

Prezentační dovednosti

Cílem kurzu je osvojení si prezentačních dovedností. Obsah kurzu je stejně jako u ostatních kurzů propojen s teoretickým výkladem, který je doprovázen praktickými ukázkami, modelovými situacemi a řízenou diskuzí. Důraz je kladen na osobu prezentujícího a tvorbu samotné prezentace. Jedním z témat tohoto kurzu je také rozbor častých chyb neverbálního projevu při prezentování. V neposlední řadě je zde řešena otázka zvládání trémy z prezentování.

Obsah kurzu :

Cena kurzu : Cena kurzu bude upřesněna, rádi Vás informujeme, pokud nás kontaktujete přes formulář
Délka kurzu : --
Místo kurzu : --
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :