<< Zpět na seznam kurzů

Matematika

Kurz si klade za cíl připravit účastníka na aktuální podobu státní části maturitní zkoušky z předmětu matematika. Kurz se skládá z přednáškové a procvičovací části. Účastníci si tak teoretické znalosti rovnou procvičí a lépe si zapamatují potřebné znalosti. Obsah kurzu reflektuje oblasti učiva obsažené v současné verzi státní maturity. Součástí kurzu je také řešení ukázkových testů státní maturity z matematiky.

Obsah kurzu :

 1. číselné obory, aritmetické operace, výrazy
 2. výroková logika
 3. lineární a kvadratické rovnice a nerovnice
 4. funkce
 5. logaritmické funkce, rovnice a nerovnice
 6. goniometrické funkce, výrazy, rovnice a nerovnice
 7. kombinatorika
 8. vektory
 9. analyticá geometrie
 10. kuželosečky
 11. posloupnosti, řady
Součástí kurzu jsou též domácí úkoly, které jsou pro zvládnutí látky velice důležité, jen na nich si účastník skutečně sám procvičí probíranou látku.

Cena kurzu : 5490 Kč
Délka kurzu : --
Místo kurzu : Plzeň
Vyučující předmětu : Ing. Bc. Anton Florek CSc., PhD. ,
Doučující lektoři :