<< Zpět na seznam kurzů

Kurzy pro řídící a technické pracovníky ve výrobě plastů

Kurz je určen všem, kteří se při výkonu své práce setkávají s problematikou výrobků z plastů, z pohledu jejich projektování, přípravy a organizace výroby, nebo jejich nákupu či prodeje.

Obsah kurzu :

 1. MATERIÁLY PRO VÝROBU
  • Základní informace o plastech, výhody a nevýhody plastů, rozdělení, struktura plastů, problematika přípravy výroby plastů,
  • Procesy výroby plastů - návrh, konstrukce dílů, forem, technologie, materiál - nákup, uložení, zpracování, stroje, periferní zařízení, kvalita, kontrola, prodej, lidský potenciál,
  • Materiály - druhy, určení, vliv na kvalitu, recykláty, přísady, fyzikální a mechanické vlastnosti, chemické vlastnosti, odolnost proti chemikáliím, optické a třecí vlastnosti, vlastnosti vybraných materiálů.
 2. TECHNOLOGIE PLASTŮ, STROJE A NÁSTROJE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA
  • Technologie výroby plastů, rozdělení technologií, výhody a nevýhody jednotlivých technologických postupů, klasická a speciální technologie vstřikování plastů - odlišnosti, vedlejší a hlavní ztráty v kapacitních možnostech výroby výstřiků
  • Stroje a nástroje pro výrobu plastů, členění, konstrukce, hlavní části strojů, periferie, význam periferií
  • Problematika další povrchové úpravy plastových dílů
 3. KVALITA, METROLOGIE, EKONOMIKA, VADY PLASTOVÝCH DÍLŮ
  • Sledování kvality, metrologie, obvyklé metody hodnocení kvality v praxi, řízení kvality,
  • Vady plastových dílů, příčiny, možnosti odstranění, praktické rozpoznávání vad.
  • Ekonomika výroby plastových dílů,
  • Statistické metody se dozvěděl o rozvoj kvality a produktivity. Studenti se seznámí s vlastní měření, řízení mapovat a studie způsobilosti procesu. Informace obsahuje jednoduché metrologii pojmy a základní geometrické rozměry a tolerance.
  • Zásady dohledu - pomůžou studentům pochopit roli a odpovědnost v oblasti dohledu spolu s posílením hodnoty a dovednosti, týkající se klíčových kontrolních funkcí.
  • Optimalizace procesů - tato část kurzu pokrývá vědecké metodiky optimalizace produktivity bez ztráty kvality. Experimenty budou provádět studenti, kteří si mohou prověřit své znalosti a dovednosti.

Cena kurzu : Cena kurzu bude upřesněna, rádi Vás informujeme, pokud nás kontaktujete přes formulář
Délka kurzu : 3 dny
Místo kurzu : --
Vyučující předmětu :
Doučující lektoři :